"Een kus is het eerste tere spel

waar we het grote leven mee begroeten

Een kus is het allerlaatste vaarwel

van mensen als ze sterven moeten"

 

Afscheid nemen doe je samen

 

Als het moment nadert om afscheid te nemen van een overledene, kan het steun geven om daar iemand 'van buiten' bij te betrekken. Iemand die aanvoelt wat voor u belangrijk is, en die u helpt om het afscheid vorm te geven op een manier die past bij de overledene en recht doet aan de nabestaanden. Daarvoor kunt u terecht bij Anima Afscheidbegeleiding.

 

In mijn werk als afscheidbegeleider of ritueelbegeleider zie ik dat bewuste betrokkenheid bij het afscheid helpt in het rouwproces. Daarom nodig ik elke nabestaande uit bij te dragen aan het afscheid. De een vindt het bijvoorbeeld fijn het levensverhaal van de overledene te vertellen; de ander kiest een stuk muziek of steekt een kaars aan.

 

Ook voor kinderen is afscheid nemen belangrijk. Hun rouwproces verloopt anders, en vraagt een zorgvuldige begeleiding. Kinderen zijn puur en vragen eerlijkheid. Ze willen begrijpen wat er gebeurt - op hun eigen niveau. Door hun natuurlijke onbevangenheid schenken ze de volwassenen vaak heilzame momenten van ontspanning.

 

Anima Afscheidbegeleiding staat naast u in het proces van samen naar niet-meer-samen. Ook als er omstandigheden zijn die een onbevangen afscheid in de weg staan. Mijn begeleiding is gericht op een afscheid waarin groot en klein een passende rol kunnen spelen, ieder met zijn eigen gevoelens en kwaliteiten. Vooral het vertrouwen dat er hulp voorhanden is, blijkt drempels te verlagen om te doen of zeggen wat men graag wil, maar niet gemakkelijk kan. In respect spreken we af wie wat zal doen en welke ondersteuning van mij gewenst is. Zo geven we samen het afscheid vorm op een manier die past bij u, in nagedachtenis aan de overledene.

 

Zo komen we tot een afscheid waar groot en klein een rol in kan hebben. Waarin plaats is voor verdriet en liefde, van een leven samen naar een leven zonder samen.