"Herinneringen verbinden

wat het oog niet meer ziet"

 

 

Wat kan ik voor u betekenen

 

U kunt mijn begeleiding inroepen om vorm en inhoud te geven aan het afscheid van een overledene. Ik kom bij u thuis om kennis te maken. Vanaf dat moment ziet mijn dienstverlening er voor iedereen anders uit, omdat elke vraag anders is. Soms is er behoefte aan iemand op de achtergrond die het geheel overziet, terwijl de familie alles zelf doet. Een andere situatie vraagt dat ik alles uitvoer, van het schrijven van het levensverhaal tot het spreken in de afscheidsdienst. Het kan zijn dat nabestaanden de inhoud wel weten, maar moeite hebben het afscheid vorm te geven, of andersom. 'Hoe betrekken we de kinderen bij het afscheid, of laten we die erbuiten?' is soms een grote vraag. Sommige omstandigheden maken het afscheid nemen extra zwaar… Elk leven en sterven is uniek en ieder afscheid daardoor ook.

 

Anima Afscheidbegeleiding staat naast u in het proces van samen naar niet-meer-samen. Mijn begeleiding is gericht op een afscheid waarin groot en klein een passende rol kunnen spelen, ieder met zijn eigen gevoelens en kwaliteiten. Ik ben er om samen met u het afscheid zó vorm te geven dat u het ervaart als passend bij de gestorvene en betekenisvol voor de nabestaanden. Hoe we dat doen staat niet van tevoren vast. Samen vinden we de weg.

 

Na afloop ontvangt u een afscheidsboek waarin alle bijdragen zijn opgenomen. Dat geeft gelegenheid om op zelfgekozen momenten terug te kijken op het afscheid en opnieuw de steun te voelen die daarvan uitging.

 

 

Gesprek bij leven

 

Het is ook mogelijk om al bij een naderend overlijden vrijblijvend kennis te maken en de wensen die dan leven te bespreken.