Kracht van samenwerken

 

(bericht aan uitvaartverzorgers)

 

Deze pagina is een uitnodiging tot samenwerking. Graag benadruk ik hoeveel waarde ik hecht aan vertrouwen in elkaars professionele kracht. Ik kijk met respect naar het veelomvattende werk van de uitvaartverzorger en streef ernaar onze taken naadloos bij elkaar te laten aansluiten. Zo verzorgen we samen de complete uitvaart.

 

Als afscheidbegeleider of ritueelbegeleider breng ik mijn talent in om de nabestaanden waar nodig te coachen en begeleiden bij het afscheid van hun dierbare. Het meest zichtbare resultaat van mijn werk is de uitvaartdienst of afscheidbijeenkomst. Wat niet zichtbaar is, wordt vaak verwoord in een bedankje achteraf: "Je bent ons tot een geweldige steun geweest, heel hartelijk bedankt." "Dank voor alle goede zorgen, de ideeën en begeleiding. Je gaf ons alle ruimte om het persoonlijk te maken." Of in een aanbeveling: "Vraag haar voor de dienst, zij begrijpt zo goed wat je nodig hebt om afscheid te nemen." "Zij neemt alle tijd en samen maak je de dienst precies zoals je voor ogen hebt."

 

De kracht van samenwerking bestaat uit respect en afstemming. Respect voor de persoon van de overledene en de keuzes van de nabestaanden, respect voor het werk van anderen en afstemming op elkaar. Vanuit deze kracht ontstaat een afscheid dat past. We hebben onze krachten gebundeld voor een familie die zich gesteund heeft geweten.

 

 

 

 

N.B. Omdat ik ook gediplomeerd en ervaren uitvaartverzorger ben, kunt u mij desgewenst ook hiervoor inschakelen bij ziekte of drukte.