"Liefde begint met een glimlach

groeit met een kus

maar eindigt met een traan"

 

 

Een afscheid met betekenis

Anita van Cuijk-Toonen

 

Mijn naam is Anita van Cuijk-Toonen, de mens achter Anima Afscheidbegeleiding.

 

Toen ik opgroeide, verliepen uitvaarten volgens een min of meer vaststaand protocol. Al snel miste ik daarin ruimte voor een meer persoonlijk afscheid. In mij groeide het verlangen bij te kunnen dragen aan een afscheid dat aansluit bij de unieke persoonlijkheid van overledene en nabestaanden. Ik volgde de opleiding tot uitvaartbegeleider en toen ik al aan het werk was, de opleiding ritueelbegeleiding.

 

 

Nog voor ik de eerste opleiding had afgerond, stierf mijn moeder. Onder eindverantwoordelijkheid van de uitvaartbegeleider verzorgde ik haar uitvaart. Ik had zo veel geleerd, maar het voelde heel anders nu het om mijn eigen moeder ging. Voor mijn gevoel was dat de laatste les die ik van haar kreeg, en misschien was het wel de belangrijkste les om dit werk te kunnen doen. Vanuit deze ervaring begeleid ik mensen bij het vormgeven van hún afscheid.

 

Inmiddels hebben vele nabestaanden mij laten weten dat het afscheid en de persoonlijke begeleiding van grote betekenis en steun was voor hen.

 

 

Anima Afscheidbegeleiding

 

Anima is het Latijnse woord voor ziel. Als iemand sterft, verlaat de ziel het lichaam. Afscheid nemen is betekenis en vorm geven aan deze verandering van samen naar niet-meer-samen, als eerste stap om daarna verder te kunnen. Daarom heb ik de naam Anima gekozen voor mijn bedrijf.

 

Ik heb gekozen voor afscheidbegeleiding in plaats van ritueelbegeleiding, omdat de term 'afscheid' voor veel mensen vertrouwder voelt. Anima Afscheidbegeleiding geeft professionele begeleiding met hart en ziel.

 

 

Symboliek logo

Logo Anima Duif

 

De wegvliegende duif in het logo staat symbool voor de bevrijde ziel die verder gaat. Deze duif kijkt naar beneden. Voordat ze verder gaat, blikt ze terug op het voorbije leven. De nabestaanden die afscheid nemen, doen hetzelfde. Daarin is de verbinding met de overledene voelbaar.

 

In vele culturen symboliseert de duif liefde, vrede, vriendelijkheid, de adem van de ziel, vrouwelijkheid, moederlijkheid en de levensgeest. De duif in het logo drukt ook uit dat Anima Afscheidbegeleiding op een liefdevolle manier werkt 'in de geest van' overledene en nabestaanden.

 

De duif vliegt op tegen een achtergrond van vele kleuren. Zij staan voor de persoonlijkheid van de mens. Elke mens is uniek, zoals elke kleur uniek is.

 

In het afscheid worden de verschillende facetten van de overledene belicht, zodat diens kleuren nogmaals oplichten door én voor de nabestaanden. Anima Afscheidbegeleiding is gespecialiseerd in het belichten van ieders unieke persoonlijkheid.